اخبار

آرشیو
شرایط عمومی شرکت در جشنواره

شرایط عمومی شرکت در جشنواره

شرایط عمومی شرکت در جشنواره 1-دریافت اثر فقط از طریق وبسایت جشنواره انجام خواهد شد. 2-ثبت‌نام در سایت جشنواره...

زمان بندی جشنواره

زمان بندی جشنواره

زمان بندی جشنواره زمان فراخوان : 18/ 08/ 1397 ( همزمان با 18 آبان ماه شروع عملیات جنگل ) .آخرین مهلت ارسال آثار...

جوایز جشنواره

جوایز جشنواره

جوایز جشنواره  نفر اول در هر بخش : تندیس زرین جشنواره + لوح یادبود + جایزه نقدینفر دوم در هر بخش : تندیس زرین...

اسامی داوران

اسامی داوران

اسامی داوران ...