شرایط عمومی شرکت در جشنواره

اندازه فونت :
2018/12/25

شرایط عمومی شرکت در جشنواره

۱-دریافت اثر فقط از طریق وبسایت جشنواره انجام خواهد شد.

۲-ثبت‌نام در سایت جشنواره برای کلیه‌ شرکت‌کنندگان الزامی است .

۳-شرکت کنندگانی که اطلاعات شخصی خود را به صورت ناقص ذکر کرده باشند از دور مسابقه حذف می شوند.

۴-تایید فرم ثبت نام اینترنتی و ارسال اثر به منزله قبول تمام شرایط جشنواره می‌باشد.

۵-شرکت در بخش‌های جشنواره محدودیت سنی ندارد.

۶-شرکت در این جشنواره برای تمام علاقمندان آزاد است.

۷-ارسال کننده اثر به عنوان مالک آن شناخته می شود. در صورتی که در هر مرحله از داوری، خلاف این ثابت شد، تمام پیگردهای قانونی متوجه ارسال کننده اثر خواهدبود.
۸-به آثاری که پس از زمان تعیین شده ارسال شوند یا یکی از قوانین جشنواره را نقض کنند، ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۹-پس از ارسال اثر، امکان انصراف و خروج از جشنواره وجود ندارد.

شرایط عمومی شرکت در جشنواره

شرایط عمومی شرکت در جشنواره

 

سوال خود را مطرح کنید :