قوانین بخش ادبیات

اندازه فونت :
2018/12/25

قوانین بخش ادبیات

۱-شعر ( کلاسیک ، نو ، ترانه ، طنز )

۲-داستان کوتاه ( حداکثر ۳۵۰۰ کلمه )

۳-مستند نگاری ( حداکثر ۱۰۰۰ کلمه )

۴-هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر ۶ اثر برای دبیرخانه ارسال نماید .

۵-آثار شرکت کنندگان نباید در جشنواره دیگری انتخاب و برگزیده شده باشد .

۶-آثار ارسالی باید با فونت B Nazanin 14 در دوقالب  Word و Pdf   در سایت جشنواره بارگزاری نماید .

نکته :

روایت مستند نگاری :

توصیفی دقیق و مستند از یک شخص ( بیوگرافی ) با یک واحد اجتماعی از طریق مشاهده عینی و مستقیم نوشته می شود .

ادبیات

ادبیات

 

سوال خود را مطرح کنید :