تماس با ما

اندازه فونت :
2018/12/25

آدرس دبیرخانه :

ایران ، مازندران، آمل ،خیابان امام خمینی (ره) ، آفتاب ۵ ، رضوانیه ، حسینیه رضوان ، پایگاه مقاومت بسیج سعدبن حنظله ، پلاک ۸۰

تلفن : ۰۱۱۴۴۲۵۱۹۲۲

ایمیل:info@6bahman.ir